top of page

Få presist innblikk i fiskens fysiologiske tilstand

Hvordan har fisken det – egentlig? En liten avføringsprøve er nok til å måle stressnivået til fisken

FishLab

Klinisk kjemi for fisk

FishLab er et laboratorium som tilbyr analyser av nye biomarkører. Målet vårt er å bidra til å styrke fiskehelsen i norsk oppdrett.

05.png
09_edited.png

Analyser

FishLab tilbyr overvåking av stress og kjønnsmodning gjennom analyse av kortisol- og testosteron-metabolitter i feces. Og siden det er tilstrekkelig med 0,2 g avføring for å kvantifisere disse hormonstoffene, behøver ikke fisken å bli avlivet.

Langvarig og gjentakende stress svekker immunforsvaret og fører til redusert vekst. ​​FishLab tilbyr analyser av stresshormonet kortisol i feces. Jevnlige målinger av feces gir innsikt i det kroniske stressnivået til fisken, uten at fisken trenger å avlives. 

ER FISKEN BEGYNT Å KJØNNSMODNE?

Overvåking av testosteron i feces gjør det mulig å oppdage begynnende kjønnsmodning før de fysiologiske forandringene er tydelige – uten å avlive fisken. Dette kan blant annet være en hjelp i forbindelse med slakteoptimalisering. 

ER FISKEN KLAR
FOR UTSETT?

I forbindelse med smoltifiseringen øker nivået av hormonene tyroksin T4 og kortisol og når et toppunkt som sammenfaller med maksimal sjøvannstoleranse. Måling av disse hormonene gir derfor ny innsikt i hvor langt fisken er kommet i smoltifiseringsprosessen. 

10.png

Slik tar du ut prøver

Fisken trenger ikke

å bli avlivet

Videoen viser hvordan prøven tas. Fisken bedøves, men trenger ikke å bli avlivet. Du tar prøven selv med enkelt utstyr du får av oss – og sender til oss for analyse.

Forskning & Utvikling

Forskning

FishLab er involvert i flere utviklingsprosjekter.
Her er noen av dem.

Samarbeidspartnere
valide.png
Ikke-navngivet-2-Gendannet.png
rogaland.png
bottom of page