top of page
EOSR0370.jpg

Plasma og avføringsprøver

Prøvetaking av feces

Bestill gjerne en kasse med prøverør og fryseelementer fra oss.

Fisken bedøves og feces strykes forsiktig ut i prøverøret (se video). Fisken trenger ikke å bli avlivet, og prosedyren kan f.eks. gjøres av røktere i forbindelse med lusetelling. Prøvene blir innveid ved
mottak, og det gjør derfor ikke noe om prøvevolumet varierer. Et prøvevolum på 0,2 ml med feces er nok.

Det er tilstrekkelig å analysere 10 fisk per merd (eller kar) for å få et godt bilde av stressnivået, og fange opp begynnende kjønnsmodning. Følges fisken opp ukentlig er det tilstrekkelig med 6-8 fisk per uttak. Etter prøvetaking fryses rørene på vanlig -18°C før innsending.

Prøvetaking av plasma

Blodprøver bør bare tas av autorisert fiskehelsepersonell.

Vi anbefaler bruk av Vacuette Lithium-Heparin-rør og tilhørende kanyler og rørholdere, men det er også mulig å bruke EDTA-vakuumrør eller serumrør. Vakuumrør på 4 ml fungerer fint på alle fiskestørrelser.

Fisken gis en overdose av anestetikum før prøvetaking. På fisk over 100 gram er det enkelt å sette kanylen lateralt på linje med gattfinnens bakre kant (figur 1). På liten fisk kan det være enklere å
sette kanylen ventralt rett bak gattfinnen (figur 2). Forsøk å treff halevenen som ligger rett under ryggraden. Juster evt. kanylen litt opp og ned inntil blodet strømmer inn i vakuumrøret.

 

For våre analyser trengs et prøvevolum på minimum 150 µL plasma.
Umiddelbart etter prøvetaking er det svært viktig å snu vakuumrøret opp ned flere ganger for å bringe antikoaguleringsmidlet som er coated på innsiden av glasset i kontakt med prøven. De fleste produsentene anbefaler å vende røret minst 6-8 ganger. Etterfølgende sentrifugeres rørene ved 2000 g i 10 minutter (evt. 3000 g i 5 minutter). Til sist overføres plasma til eppendorf-rør og fryses på vanlig -18°C fryser før innsending.

fishlab plasma prøve ny.png

Innsendelse av prøver

Sørg for at alle prøvene er tydelig merket (enten på selve rørene, eller på posene). Pakk prøvene i en
isoporkasse og legg ved noen frosne fryseelementer slik at prøvene holdes kjølig under transport.
Innlever pakken på nærmeste postkontor eller post i butikk, og send med Bring-konseptet «Ekspress
neste dag». Vi kan gjerne hjelpe med ferdigutfylte returetiketter som klistres direkte på kassen. Du vil
da bli fakturert for reelle fraktkostnader i etterkant.

Typiske priser hos Bring ligger fra 400,- til 900,- NOK eks. mva., avhengig av antall transportsoner.

Leveringsadresse:
FishLab AS
Storhaug Allé 8
4015 Stavanger
Mobil 48048816

image00001_edited.jpg
image00005_edited.jpg
image00012.jpeg
image00007_edited_edited.jpg
bottom of page