top of page

Hvor stresset er smolten rett etter utsett?

Ved hjelp av en nylig publisert analysemetode ble stressnivået til smolt undersøkt 4-8 dager etter utsett.


Nivået av kortisol-metabolitter i feces var hele ti ganger høyere enn normalt rett etter utsatt, og et flertall av fisk hadde fortsatt forhøyet stressnivå 8 dager etter utsett. Men analysene viste samtidig at stressnivået avtok raskt og at fisken var betydelig mindre stresset 8 dager etter utsatt sammenlignet med 4 dager etter utsett.Målingene bekrefter at fisken blir betydelig stresset i forbindelse med transport og overgang fra et smoltanlegg på land til et åpent anlegg med full promille. På tross av variasjonen mellom individer var et tilfeldig utvalg på 10 fisk nok til å påvise at stressnivået avtok signifikant i løpet av de 4 første dagene etter utsett.


Den nye målemetoden gir et presist innblikk i fisken fysiologiske status, og kan brukes til å vurdere og dokumentere hvor godt fisken var forberedt på overgangen fra ferskvann til full promille sjøvann.

42 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page