top of page

Har fisken god 
vitamin D Status?

Hvorfor måle vitamin D i plasma?

Vitamin D regulerer opptaket av fosfor og kalsium fra tarmen, og reabsorpsjonen av fosfor og kalsium i nyrene, og er derfor viktig for korrekt mineralisering.

Men vitamin D er også svært viktig for både det uspesifikke og det adaptive immunforsvaret. Mangel på vitamin D øker risikoen for infeksjoner.

I mennesker ser det ut til å være en sammenheng mellom stress (kortisol) og vitamin D. Personer med høyt kortisolnivå har lavt nivå av vitamin D og vice versa.

Vitamin D har positive effekt på sårheling i mennesker, og forsterker de såkalte «tight junctions» som er viktige for at indre og ytre overflater skal opprettholde sin barriere-funksjon. 

Vitamin-d3-as-a-sun-1081209_edited.jpg
tabel 1.png
tabel 2.png
tabel 3.png

Resultater

Det kan være svært store forskjeller i vitamin-D status mellom fiskegrupper, og også betydelig individ-variasjon. Konsentrasjonen av Vit-D3 (cholecalciferol) i fiskeplasma er typisk 10 ganger høyere enn 25(OH)D3. Dette til forskjell fra mennesker hvor plasma-nivåene av Vit-D3 og 25(OH)D3 typisk er cirka like høye. Plasma-nivået av 1,25(OH)2D3 er også betydelig høyere i laks enn i mennesker. 

bottom of page