top of page
EOSR9803_edited.jpg

Testosteron = tidlig kjønnsmodning

Har fisken begynt å kjønnsmodne? 

Tidlig kjønnsmodning av hannfisk svekker immunforsvaret og fører til økt mottakelighet for sykdommer. I tillegg reduseres både tilvekst og slaktekvalitet. Det kan være vanskelig å oppdage tegn på tidlig kjønnsmodning – før de fysiologiske forandringene faktisk har kommet så langt at både kvaliteten og fiskevelferden har blitt påvirket negativt.

Tidlig kjønnsmodning kan utvikle seg både første og andre høst i sjø. De senere årene har tidlig kjønnsmodning også blitt et økende problem på land bl.a. i forbindelse med produksjon av postsmolt og matfisk i RAS-anlegg.

 

Nivået av testosteron er svært lav i liten fisk, men øker opp mot hundre ganger i forbindelse med kjønnsmodning. Testosteron er derfor en følsom markør for kjønnsmodningen til hannfisken og økningen kan detekteres på et tidlig tidspunkt i fiskens pubertet.

Bilde1.png
EOSR0467.jpg

Testosteronovervåkning før slakt

Jevnlige målinger av testosteron i feces kan være et effektivt verktøy for å:

  1. Optimalisere slakteplanleggingen og eventuelt ta ut merder med begynnende kjønnsmodning før fiskehelsen blir redusert

  2. Bedre forstå årsakssammenhengene og forebygge tidlig kjønnsmoding

bottom of page