top of page

Ny målemetode for stress i fisk

Oppdatert: 16. okt. 2022

En ny analysemetode for måling av stress i fisk ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Molecules. Artikkelen er basert på Vanessa Meling sitt masterprosjekt som var et samarbeid mellom Oslo Metropolitan University, Universitetet i Stavanger og Fishlab AS.


Arbeidet ble utført hos FishLab AS i Stavanger, hvor Vanessa utviklet og validerte en ny LC-MS/MS metode for deteksjon og kvantifisering av kortisolmetabolitter i feces fra Atlantisk laks. Dette har vært nybrottsarbeid da ingen slik metode tidligere er blitt utviklet og beskrevet. Arbeidet har nå resultert i en flott vitenskapelig artikkel i det anerkjente tidsskriftet Molecules.


Vanessa Meling

Redusert fiskehelse har ofte multifaktoriale årsaker, men det er vanskelig å vite hvordan fisken egentlig har det, og akutt dødelighet inntreffer gjerne «plutselig».


Som et resultat forblir de underliggende årsakssammenhengene ofte uklare, og mangelen på innsikt gjør det vanskelig å jobbe med kontinuerlig forbedring.


"Objektiv og kvantitativ måling av stressnivået til fisken er viktig fordi perioder med økt stress fører til større mottakelighet for sykdommer og langsommere sårheling" sier Vanessa.


Nytt verktøy

Den nye analysen gjør det mulig å kvantifisere stressnivået til fisken på en objektiv måte uten å ta livet av fisken. Metoden kan derfor brukes som et nytt verktøy i arbeidet for å styrke fiskehelsen og øke overlevelsen i norsk oppdrett.


Vi gratulerer Vanessa med flott gjennomført masterprosjekt!115 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page